harfa.net

KVALITNÍ A RYCHLÝ INTERNET V PRAZE 9

Volejte 228 224 964 nebo 722 346 334

Vzor smlouvy
Vzor specifikace služeb (příloha ke smlouvě)
Všeobecné podmínky platné od 1.1.2021
Specifikace rozhraní dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb.